Home TransportTransport publiczny Nowela ustawy o elektromobilności: zeroemisyjny transport dla lepszej jakości powietrza w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

Nowela ustawy o elektromobilności: zeroemisyjny transport dla lepszej jakości powietrza w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców

Opublikowal Adam Bednarek

W poniedziałek rząd opublikował informację o pracach nad nowelizacją ustawy dotyczącej elektromobilności i paliw alternatywnych oraz innych ustaw przez resort klimatu i środowiska. Projekt ma zostać przyjęty przez rząd w czwartym kwartale 2024 roku. Jest to krok w kierunku zeroemisyjnego transportu.

W projekcie zostało zaznaczone, że ma on na celu zmniejszenie szkodliwych emisji, takich jak tlenki azotu, pyły zawieszone oraz redukcję hałasu, który jest szczególnie dotkliwy w dużych miastach. Nowe przepisy mają również poprawić zdrowie publiczne, zmniejszyć liczbę chorób związanych z układem oddechowym, poprawić jakość życia mieszkańców oraz spowolnić zmiany klimatyczne.

zakłada wprowadzenie obowiązku ustanowienia stref czystego transportu w miastach, gdzie przewiduje się przekroczenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń dwutlenkiem azotu. Nowe przepisy nakładają obowiązek zakupu jedynie autobusów i trolejbusów zeroemisyjnych oraz zawierania umów przewozu tylko z firmami korzystającymi z tego rodzaju pojazdów w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Nowela nakłada obowiązek na Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, aby natychmiast po przeprowadzeniu oceny jakości powietrza, informował gminy – na obszarze których zarejestrowano przekroczenie dopuszczalnego poziomu średniorocznego stężenia dwutlenku azotu NO2 – o tym przekroczeniu lub o obniżeniu stężenia do dopuszczalnego poziomu.

Plan zakłada zmianę niektórych przepisów ustawy o elektromobilności, które nakładają na jednostki samorządu terytorialnego z populacją powyżej 50 tys. mieszkańców obowiązek korzystania z pojazdów elektrycznych lub zasilanych gazem ziemnym przy wykonywaniu publicznych.

Według danych za 2022 rok, 24 procent spośród 74 gmin nie wykonywało żadnego publicznego przy użyciu floty pojazdów zgodnie z wymogami ustawy, podczas gdy tylko 6 jednostek realizowało więcej niż 7 zadań publicznych w ten sposób. Ponadto, 85 procent powiatów i 56 procent województw nie realizuje żadnego zadania publicznego z wykorzystaniem floty pojazdów zgodnie z wymogami ustawy.

Badane jasno wskazują, że nawet realizacja aktualnych i planowanych inwestycji w tabor nie wystarczy, aby osiągnąć wymagany poziom 30 proc. pojazdów zeroemisyjnych do 2028 roku we flotach badanych samorządów. Obecnie tylko około 10 proc. samorządów objętych przepisami ustawy spełnia ustalony na poziomie 10 proc. próg – podano do wiadomości.

Napisano, że zmiana w prawie jest ze względu na to, że największe trudności związane z ograniczaniem emisji z transportu dotyczą miast, w których mieszka powyżej 100 tys. osób, ponieważ tam działa około 80% wszystkich autobusów miejskich w kraju.

Dlatego też, powodem jest wprowadzenie obowiązku zakupu tylko autobusów lub trolejbusów zeroemisyjnych w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – podano.

W spisie zaznaczono, że proponowane zmiany w nowelizacji będą wprowadzać reformy związane z przyjętym przez rząd w kwietniu 2021 roku Krajowym Planem Odbudowy (KPO).

na podstawie informacji z serwisu forsal.pl

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights