Home TransportTransport kolejowy Nowy odcinek linii kolejowej do portu morskiego w Policach: inwestycja wart 122 mln zł

Nowy odcinek linii kolejowej do portu morskiego w Policach: inwestycja wart 122 mln zł

Opublikowal Adam Bednarek

W marcu 2024 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. otrzymały pozwolenie na budowę, które umożliwi realizację projektu "Utworzenie kolejowego dostępu do portu morskiego w Policach". Według Bartosza Pietrzykowskiego z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., planowane ogłoszenie przetargu na prace budowlane ma nastąpić w III kwartale 2024 roku.

Nowa linii kolejowej zostanie zelektryfikowana, a także zostaną zainstalowane sterowania ruchem kolejowym, które zapewnią bezpieczny i sprawny przejazd ów. Ponadto, w ramach tej inwestycji, powstanie nowy wiadukt kolejowy nad ulicą Jasienicką, który umożliwi bezpieczny przejazd pociągów bez zakłócania ruchu na drodze wojewódzkiej nr 114 (Nowe Warpno – Tanowo). Całkowita inwestycji szacowana jest na 122 mln złotych, a zostaną pokryte wspólnie przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Zarząd Morskiego Portu Police Sp. z o.o. Każda ze stron finansuje budowę swojej części infrastruktury kolejowej.

Zgodnie z Krajowym Programem Kolejowym, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczyły 62 mln zł netto z budżetu państwa na rozbudowę portu morskiego w Policach. Celem projektu jest zwiększenie możliwości przeładunkowych portu oraz poprawa dostępu kolejowego do niego. Obecnie pociągi towarowe do portu w Policach kursują przez stację Police, należącą do Zakładów Chemicznych. Po zakończeniu budowy nowego odcinka toru, ładunków będzie szybszy i bardziej efektywny, umożliwiając przejazd większej liczby składów towarowych. Dzięki temu zwiększy się konkurencyjność kolei jako ekologicznego środka transportu, co przyniesie korzyści gospodarcze dla regionu.

Morski Port Police będzie realizował swoją część inwestycji kolejowej. Projekt polegający na wzmocnieniu trwałości sieci kompleksowej poprzez zwiększenie dostępności i efektywności Portu Police obejmuje między innymi budowę węzła kolejowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla linii kolejowej nr 437 do Portu Morskiego Police. Całkowity koszt projektu wynosi 3 477 582 euro, a dofinansowanie unijne sięga blisko 1,74 mln euro.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights