Home Aktualności Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymała 91 pojazdów, większość to przewoźnicy zagraniczni.

Inspekcja Transportu Drogowego zatrzymała 91 pojazdów, większość to przewoźnicy zagraniczni.

Opublikowal Adam Bednarek

W długi majowy weekend inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali 91 ciężarówek, których kierowcy nie przestrzegali ograniczeń w ruchu. Z trzech czwartych przypadków nieuprawnionych przewozów, większość dotyczyła ciężarówek przewoźników zagranicznych.

Ze względu na ograniczenia w ruchu pojazdów o masie powyżej 12 ton, wynikające z ministerialnego rozporządzenia dotyczącego okresowych ograniczeń i zakazu ruchu dla niektórych pojazdów, ciężarówek nie mogła poruszać się po drogach między 30 kwietnia a 3 maja. Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego wykazały, że nie wszyscy kierowcy przestrzegali zakazów ruchu obowiązujących w długi majowy weekend.

W okresie od 30 kwietnia do 3 maja inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego przeprowadzili 1251 kontroli. W 91 przypadkach stwierdzono naruszenie przepisów dotyczących okresowych ograniczeń w ruchu, gdzie pojazdy ciężarowe, które nie były z nich zwolnione, wyjechały na trasę mimo zakazu jazdy. Najwięcej nieuprawnionych przewozów zatrzymali inspektorzy podlaskiej (18), łódzkiej (17) i dolnośląskiej (11) Inspekcji Transportu Drogowego. W każdym przypadku pojazd, który nie miał prawa wykonywać przewozu, został skierowany na parking do czasu ustania obowiązywania zakazu jazdy.

Większość (67) z wstrzymanych przewozów dotyczyła ciężarówek z zagranicy. Blisko 40 procent należało do przewoźników z Litwy (26). Kierowcy z Rumunii zignorowali zakaz jazdy w 7 przypadkach, z Ukrainy, Słowacji, Mołdawii i Łotwy w 4 przypadkach, a z Czech, Węgier, Bułgarii, Turcji i Portugalii w 2 przypadkach. Pojedyncze przypadki naruszenia ograniczeń w ruchu dotyczyły przewoźników z Gruzji, Estonii, Macedonii, Kirgistanu, Szwecji, Hiszpanii, Serbii i Niemiec.

Inspektorzy rozpoczęli 91 postępowań administracyjnych wobec firm transportowych i 67 wobec osób odpowiedzialnych za organizację transportu w firmach. 74 kierowców zostało ukaranych mandatem karnym na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Tekst opracowany na podstawie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights