Home Aktualności Przewoźnicy towarowi w Niemczech walczą o przetrwanie: pozew przeciwko rządowi w związku z podwyżką opłat infrastrukturalnych

Przewoźnicy towarowi w Niemczech walczą o przetrwanie: pozew przeciwko rządowi w związku z podwyżką opłat infrastrukturalnych

Opublikowal Adam Bednarek

Jedenasta grupa przewoźników towarowych złożyła pozew do sądu w Kolonii przeciwko niemieckiemu rządowi, aby zablokować planowane duże podwyżki opłat za korzystanie z infrastruktury w Niemczech. W grudniu 2024 roku stawki dostępu do kolei w Niemczech mają wzrosnąć o 16,2%.

Przewoźnicy towarowi w Niemczech narzekają na rosnące energii elektrycznej oraz podwyżki opłat infrastrukturalnych, co prowadzi do pogorszenia stanu infrastruktury. W rezultacie kolejowy staje się mniej konkurencyjny w porównaniu do transportu samochodowego. Problem ten dotyczy również transportu intermodalnego, gdzie łatwo jest zastąpić pociągi ciężarówkami, co sprawia, że tego rodzaju przewozy stają się bardziej wrażliwe na zmniejszenie konkurencyjności międzygałęziowej. Przewoźnicy kolejowi mają trudności z przerzuceniem rosnących kosztów operacyjnych na klientów. Wzrost opłat pobieranych od przewoźników przez zarządcę infrastruktury DB InfraGO wynika m.in. z redukcji dopłat z budżetu federalnego, na co zmusił rząd Niemiec wyrok niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego. Konstytucja zakazała zaciągania długu publicznego na finansowanie inwestycji w energetyce i infrastrukturze. Kolejnym powodem wzrostu opłat jest konieczność finansowania licznych remontów na sieci kolejowej w przyszłych latach.

Według stowarzyszenia przewoźników towarowych Die Güterbahnen, podwyżki opłat infrastrukturalnych z ubiegłego roku miały negatywny wpływ na sytuację finansową firm kolejowych. Krytykę nowych stawek opłat wyraził nawet szef DB InfraGo Philip Nagl, który apelował o wprowadzenie rekompensat dla przewoźników kolejowych w związku z wzrostem kosztów. Organizacje branżowe również krytykują podwyżki, zwracając uwagę na nierówne traktowanie kolei towarowych i długodystansowych w porównaniu z pasażerskimi przewozami regionalnymi. Koleje towarowe i długodystansowe ponoszą z tego powodu wyższe koszty dostępu do infrastruktury. Przewoźnicy towarowi zaskarżyli sposób naliczania opłat do Sądu Apelacyjnego w Kolonii. Dodatkowo podwyżki miały negatywny wpływ na środowisko.

Musimy płacić więcej za niższą wydajność, jednak stan sieci kolejowej się nie poprawia, a przeszkody na niej stają się coraz większe z powodu wzrostu liczby placów budowy. Koszty operacyjne przedsiębiorstw kolejowych ciągle rosną, co jest szkodliwe dla klimatu ze względu na rosnące emisje CO2. Dlatego też pozew ma na celu zapobieżenie temu efektowi i wzmocnienie roli kolei, jeśli politycy nie podejmą działań. Mimo że koalicja zgodziła się na wzmocnienie transportu towarowego koleją, to jednak osłabia się konkurencyjność przedsiębiorstw – tak komentuje Ludolf Kerkeling, dyrektor generalny stowarzyszenia Die Güterbahnen.

Na końcu 2024 opłaty płacane w Niemczech przez przewoźników towarowych wzrosną z poziomu 3,21 euro za pociągokilometr do 3,73 euro. To będzie jednorazowe podwyższenie opłat, większe niż w ciągu ostatnich 5 lat w tym kraju. Niestety, Niemcy nie są jedynym krajem, który wbrew deklarowanej przez europejskich liderów woli promowania zrównoważonego transportu kolejowego wprowadza duże podwyżki opłat infrastrukturalnych, co krytykują organizacje reprezentujące firmy logistyczne i kolejowe.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights