Home Aktualności Spadek przewozów intermodalnych w 2023 roku: analiza danych i perspektywy rozwoju na rynku transportowym

Spadek przewozów intermodalnych w 2023 roku: analiza danych i perspektywy rozwoju na rynku transportowym

Opublikowal Adam Bednarek

W roku 2023 obserwujemy spadek podstawowych wskaźników w transporcie intermodalnym. Według danych Urzędu Transportu Kolejowego, w 2023 roku przewieziono 24,5 miliona ton ładunków, co oznacza spadek o 6,3% w porównaniu z rokiem 2022, kiedy przewieziono 26,2 miliona ton. Wykonana praca przewozowa wyniosła 8,5 miliarda tkm, co jest o 1,5% mniej niż w 2022 roku. Przewoźnicy kolejowi przetransportowali w ciągu całego roku 1,59 miliona jednostek ładunkowych, z czego 1,49 miliona to kontenery. Liczba przetransportowanych jednostek zmniejszyła się o około 9,1% w porównaniu z rokiem poprzednim.

W roku 2023 przewieziono 2,431 miliona TEU (jeden kontener 20-stopowy to jeden TEU). W porównaniu z rokiem 2022, ilość ta zmniejszyła się o 405 tysięcy TEU (co stanowi 14,3%).

Waga towarów przewożonych koleją w ramach transportu intermodalnego wyniosła 10,6% masy wszystkich ładunków przetransportowanych po torach. Jest to o 0,1 punktu procentowego więcej niż w 2022 roku. Udział pracy przewozowej wykonanej przez kolej w transporcie intermodalnym wyniósł 13,7%.

Na polskim rynku transportowym zauważalny był regularny wzrost przewozów intermodalnych w ciągu ostatnich lat. Jednakże za lata 2022-2023 pokazują, że tego rodzaju przewozy są podatne na wpływ wydarzeń gospodarczych i geopolitycznych. Konflikt zbrojny na Ukrainie spowodował spowolnienie wzrostu przewozów intermodalnych, wymuszając zmiany w łańcuchach dostaw oraz konieczność szukania alternatywnych kanałów dystrybucji. Wojna na Ukrainie miała także istotny wpływ na funkcjonowanie polskich portów. Porty Gdańsk, Gdynia oraz Szczecin-Świnoujście odnotowały spadki w przeładunku TEU w porównaniu do roku 2022. W 2023 roku, u wschodnich sąsiadów spowodowała zwiększenie obrót surowcami masowymi. Mimo trudności, porty planują rozwijać swoje możliwości przeładunkowe kontenerów. O tym wszystkim w kontekście rynku przewozów intermodalnych wypowiedział się dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Spośród 29 przewoźników kolejowych, którzy realizowali intermodalny w 2023 roku, PKP Cargo osiągnęło najlepsze zarówno pod względem masy, jak i wykonanej pracy przewozowej. Udział tego przewoźnika w rynku wyniósł 19,4% według masy i 21,1% według pracy przewozowej. W porównaniu z rokiem 2022 udział PKP Cargo w rynku transportu intermodalnego zmniejszył się o 5,8 punktu procentowego w masie i o 9 punktów procentowych w pracy przewozowej.

Firma PPC Intermodal zdobyła znaczącą pozycję na rynku, mając udział w masy na poziomie 18,2% i w pracy przewozowej na poziomie 19,9%. Po pierwszym półroczu 2023 roku PCC Intermodal miało większy udział w rynku niż PKP Cargo, a według pracy przewozowej było liderem na rynku przez trzy pierwsze kwartały tego samego roku.

Na trzeciej pozycji znajduje się firma DB Cargo, która ma udział w rynku przewozowym na poziomie 15,3% pod względem masy i 16,1% pod względem pracy przewozowej.

W 2023 roku trzej główni przewoźnicy kontrolowali prawie 53% rynku pod względem masy oraz ponad 57% według pracy przewozowej.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights