Home Aktualności Zmiany w przepisach dotyczące wynajmu pojazdów: nowe możliwości i ograniczenia

Zmiany w przepisach dotyczące wynajmu pojazdów: nowe możliwości i ograniczenia

Opublikowal Adam Bednarek

Wynajem samochodów – zmiany w regulacjach

Zmiany zostały wprowadzone do dwóch ustaw: o transporcie drogowym oraz o delegowaniu kierowców w transporcie drogowym. Najnowszy projekt zakłada wprowadzenie unijnej dyrektywy, która pozwala pojazdom zarejestrowanym lub dopuszczonym do ruchu zgodnie z prawem innego państwa członkowskiego niż Polska na poruszanie się po naszym terytorium w transporcie drogowym. Polska do tej pory nie umożliwiała korzystania z wynajętych pojazdów zarejestrowanych poza granicami kraju. Nowelizacja ustaw przynosi szereg korzyści, zwłaszcza z punktu widzenia transportu drogowego na poziomie europejskim, jest to istotny krok w kierunku implementacji eCMR – powiedziała Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Zmiany w ustawach przynoszą wiele korzyści. Jedną z najważniejszych jest otwarcie rynku na wynajem pojazdów bez kierowcy do przewozu towarów na terenie Polski.

Wynajmowanie pojazdów ma dodatkową zaletę, że pozwala szybko zareagować na sezonowy lub tymczasowy wzrost zapotrzebowania lub wymienić uszkodzone pojazdy. to przy zachowaniu niezbędnych norm bezpieczeństwa oraz zapewnieniu odpowiednich warunków pracy dla kierowców – informuje Joanna Bożek z firmy Imex Logistics.

Zmiany wprowadzone przez nowelizację ustaw dotyczą głównie ograniczenia czasowego użytkowania najmowanych pojazdów zarejestrowanych lub dopuszczonych do ruchu w innym państwie członkowskim. Teraz okres korzystania z takiego pojazdu nie może przekroczyć 90 dni w roku kalendarzowym, licząc od dnia zgłoszenia pojazdu. Dodatkowo, ustalono minimalną liczbę pojazdów najmowanych, która wynosi co najmniej 25 proc. floty pojazdów ciężarowych przedsiębiorstwa. W przypadku posiadania floty składającej się z jednego do trzech pojazdów, przedsiębiorstwo może użytkować co najmniej jeden pojazd. Umowa najmu będzie ustalana indywidualnie przez każde państwo członkowskie, a kierowcy będą zobowiązani do okazania umowy lub poświadczonego wyciągu z niej podczas kontroli drogowej. Sankcje za brak odpowiednich dokumentów będą nakładane na przedsiębiorcę, dlatego zarówno on, jak i kierowcy powinni zadbać o ich obecność w teczce kierowcy.

zmian w ustawie o VAT, który został zgłoszony do Sejmu 2 maja 2024 roku, zakłada wprowadzenie obowiązku korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) od 1 lutego 2026 roku. Wówczas wszyscy podatnicy VAT, zarówno ci aktywni jak i zwolnieni, będą musieli używać tego systemu do wystawiania faktur. Minister finansów, Andrzej Domański, zapowiedział również wprowadzenie drugiego terminu obowiązkowego korzystania z KSeF dla mniejszych firm, który ma wejść w życie 1 kwietnia 2026 roku. O planowanych zmianach minister poinformował podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów 26 kwietnia 2024 roku.

Jak poprawnie zmienić nabywcy na fakturze zgodnie z przepisami prawa? W jakich sytuacjach można wystawić fakturę korygującą, a kiedy należy wystawić notę korygującą? Co zrobić w przypadku błędnej faktury w JPK_VAT?

Zmiany w ustawie o VAT, które zostały zgłoszone do Sejmu 2 maja 2024 roku, określają jedną datę wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – 1 lutego 2026 roku. Od tego dnia wszyscy podatnicy VAT, zarówno czynni, jak i zwolnieni, będą zobowiązani do korzystania z KSeF i wystawiania faktur za jego pomocą. Resort finansów planuje również wprowadzenie drugiego terminu obowiązkowego stosowania KSeF dla mniejszych firm (1 kwietnia 2026 roku), o czym informował minister finansów Andrzej Domański podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Finansów 26 kwietnia 2024 roku.

Bony upominkowe stają się coraz bardziej popularnym benefitem dla pracowników. Zazwyczaj są one wręczane okazjonalnie jako prezent świąteczny, ale mogą być także wykorzystywane przy innych okazjach, takich jak jubileusze, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, święta branżowe czy jako specjalne nagrody dla pracowników. Warto sprawdzić, czy korzystanie z bonów upominkowych wiąże się z obowiązkiem podatkowym i jak je właściwie rozliczyć.

Projekt ustawy został ukończony, co pozwoli przewoźnikom, którzy działają na terenie Polski, na tymczasowe korzystanie z wynajętego pojazdu zarejestrowanego w innym państwie UE. Dotychczas nasz kraj nie zezwalał na taką możliwość, teraz chcemy dostosować polskie prawo do unijnego. Wynajem pojazdów wiąże się z wieloma korzyściami, które mogą poprawić elastyczność działania firm transportowych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska szacuje, że wprowadzenie ustawy o bonie energetycznym może spowodować wzrost rachunków za energię elektryczną o 29 proc. oraz za gaz o 15 proc. od 1 lipca 2024 roku, jeśli ceny w taryfach zostaną odpowiednio obniżone. Ekonomiści ING przewidują, że działania te mogą podnieść inflację o około 1 punkt , a wskaźnik CPI w grudniu może wynieść około 5,5 proc. Minister finansów, Andrzej Domański, uważa, że wprowadzenie działań osłonowych, takich jak bon energetyczny, może obniżyć średnioroczną inflację CPI w Polsce o 1 pkt proc. w 2024 roku i o około 0,9 pkt proc. w 2025 roku, w porównaniu z prognozami zawartymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

Czy VAT w Unii Europejskiej jest na tyle wadliwy, że państwa członkowskie są zmuszone do masowego kradzieży środków publicznych? Według profesora Modzelewskiego nie, ponieważ niektóre kraje UE skutecznie wprowadziły dyrektywę VAT. Jednak według Profesora, my nie byliśmy w stanie tego osiągnąć.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach wydanych pod koniec 2023 roku (sygn. II FSK 27/23, II FSK 28/23, II FSK 29/23) odrzucił trzy skargi kasacyjne dotyczące spraw rozpatrzonych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie na niekorzyść podatników. Zgodził się również z decyzją sądu pierwszej instancji w sprawie odmowy wydania opinii na temat stosowania preferencji w podatku u źródła (WHT). W lutym 2024 roku NSA opublikował pisemne uzasadnienia tych wyroków. tych uzasadnień potwierdza nieprzychylne stanowisko organów podatkowych w kwestii możliwości korzystania ze zwolnienia WHT przez spółki holdingowe oraz fundusze inwestycyjne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje zmiany w ustawie dotyczącej rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych. Chce zwiększyć dofinansowanie miesięcznego wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych finansowanych przez PFRON oraz zmienić wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na ten cel. Nowelizacja ma wejść w życie w lipcu 2024 r., równocześnie z podwyżką minimalnego wynagrodzenia za pracę.

You may also like

Leave a Comment

Verified by MonsterInsights